profil na facebook
dla_gmin_odbior_odpadow_komunalnych
Strona główna / Dla samorzadów / Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

uUdyR9w2EH3-ohTql65Blc6GNo5rzZnbgo3AYLgjCHhUvEf-nQDDvEyHTyHmWNeP0dduOgLUJ2kILXvb2PuEQA

3d3vAjUhYwBtNwYabszvaw6seuIb1chejXIfCSmvWwFUvEf-nQDDvEyHTyHmWNeP0dduOgLUJ2kILXvb2PuEQA

BYrzpEM35qyO_wBLYwNnQfVf0D0RaL4qctAN_lbH57pUvEf-nQDDvEyHTyHmWNeP0dduOgLUJ2kILXvb2PuEQA

El5SIbfuTIpzZJOTvqEaRFuQJCZIj3FuHXNGCqtsHxJUvEf-nQDDvEyHTyHmWNeP0dduOgLUJ2kILXvb2PuEQA

rhnU201_RM9m-snymrkrkeeoCbM165-kgbfCqFSvyRNUvEf-nQDDvEyHTyHmWNeP0dduOgLUJ2kILXvb2PuEQA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Oferujemy usługę odbioru zarówno zmieszanych jak i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych dla gmin oraz przedsiębiorstw. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. t. jedn. Z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), posiadamy wymagane zezwolenia i wpisy do rejestrów konieczne do prowadzenia odbiór odpadów komunalnych.

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi. 

Wykonujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami m.in w gminach: