profil na facebook
dla_spoldzielni_odbior_smieci
Strona główna / Dla spółdzielni / Utrzymanie terenów zielonych

P-ZMsXKyXEzXwq-2IaV38Jnyu9U2Q0o2svbYDNrlC-DajIHSg35PPAOBJDlIwiw6cJ8kYgwSlezdarkE7CojnA

D6F2ZTrXLITY7JYYaescalLzzJrepKFQBonPNFrqeqfajIHSg35PPAOBJDlIwiw6cJ8kYgwSlezdarkE7CojnA

TTpDSqXZR5Sg8COmIqIa4tqxQCiOdzzDi7hWPKBGPx7ajIHSg35PPAOBJDlIwiw6cJ8kYgwSlezdarkE7CojnA

M2_SnLnKKt99Wy8Ppb65CbG5eHVF8AQ80ag7sdXwVUzajIHSg35PPAOBJDlIwiw6cJ8kYgwSlezdarkE7CojnA

btF1Kn6ApDF9qoEmukWxB9Yy9OLqW2cm0xUVhkXJzlvajIHSg35PPAOBJDlIwiw6cJ8kYgwSlezdarkE7CojnA

Utrzymanie terenów zielonych

Dbamy o czystość na placach oraz terenach zielonych.

W ramach współpracy oraz na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych dbamy o parki, skwery oraz place. Jesteśmy przygotowani do kompleksowej obsługi terenów zielonych. Zajmujemy się także likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątaniem zanieczyszczonych terenów.

W celu pozyskanie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.